Menu

Terms And Conditions

Kartonah Platformuna Hoş Geldiniz!

Üye kuruluşlarımı yüz binlerce müşteriyle buluşturan Kartonah; alıcılarımıza da nerede olurlarsa olsunlar, en iyi ürünü en uygun fiyatla ulaştırmak için çalışıyoruz. Büyümeye ve toptan e-ticareti büyütmeye devam ediyoruz.

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi (“Hizmetler”) kullandığınız için teşekkür ederiz. Hizmetler Bahçelivler Mahallesi, Mehmetçik Sokak, Kadir Has Sitesi No:1/1 Kat:4, Daire:407 Bahçelievler, İstanbul PK:34180 adresinde mukim KARTONAH İTHALAT İHRACAT E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sağlanır. (İşbu sözleşme kapsamında “Kartonah” veya “ www.kartonah.com” olarak anılacaktır)

Hizmetlerimizi kullanarak, buradaki şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen bu şartları dikkatlice okuyun.

Hizmetlerimiz çeşitli olduğundan bazen ek şartlar veya ürün gereksinimleri (yaş gereksinimleri dahil) uygulanabilir. Ek şartlar ilgili Hizmetlerle birlikte sağlanır ve bu Hizmetleri kullanmanız halinde bizimle yaptığınız sözleşmenin de birer parçası haline gelir.

HİZMETLERİN KULLANIMI

Hizmetlerin tarafınızca kullanımı www.kartonah.com’un onayına bağlı olup, hizmetlere erişiminizi reddetme ve sınırlandırma hakkına sahiptir.

Hizmetleri kullanabilmeniz için www.kartonah.com (“Site”) veya Kartonah’ın fikri haklarına sahip olduğu mobil ve online ortamda çalışan ve bu kapsamda cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve benzeri Kartonah’ın uygulamaya açabileceği teknolojik platformlarda çalışan Kartonah tarafından sunulması amaçlanan hizmetlerin karşılanması için oluşturulan yazılım (“Mobil Uygulama”) üzerinden bir kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz gerekmektedir.

Kullanıcı adı ve şifrenin sizin tarafınızdan belirlenmesi, kullanıcı adı ile yapılacak her türlü işlemden bizzat sizin sorumlu olmanızı sağlar. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda kullanıcı adı ve şifrenizi gizli tutmakla ve üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Hizmetlerin kullanımı esnasında tarafınızca verilen bilgilerde hata veya yanlışlık olması durumunda Kartonah, tarafınızca verilen yanlış bilgiye dayanarak yapacağı işlemlerden sorumlu olmayacaktır.

Kartonah tarafından sunulan hizmetlere Kartonah tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığınız durumlarda Kartonah'ın doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm zararı karşılamayı taahhüt etmektesiniz.

Kartonah sistemini veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağınızı ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların veya 3. Kişilerin haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağınızı ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Kartonah'in veya ilgili kullanıcının veya 3. Kişinin uğrayabileceği tüm zararlardan sorumluluğun tamamen size ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Kartonah'in sizin ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının Kullanıcı Adı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Kartonah üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul etmektesiniz.

Kartonah Uygulama ve Site üzerinden çeşitli ürün ve hizmetlerin tanıtım ve reklamlarını yapabilir.

Kartonah herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda Kartonah'in size veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kartonah, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulmasını, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olmasını, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesini sağlamak; Siteyi ve Mobil Uygulamayı kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından sisteme zarar vermek için yapabilecekleri siber saldırılardan korumak için gerekli özeni gösterecektir ancak Kartonah bunları kesin bir şekilde taahhüt etmemektedir.

Kartonah, sizin Kartonah sistemi dışındaki mobil uygulamalara ve web sitelerine geçişinizi sağlayabilir. Bu takdirde geçiş yapacağınız sitelerin içeriğinden Kartonah'in sorumlu olmadığını peşinen kabul etmektesiniz.

Hizmetlerimizi kullanmanız size Hizmetlerimizdeki veya eriştiğiniz içerikteki hiçbir fikri mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. Bu şartlar, size Hizmetlerimizde yer alan marka unsurlarını veya logoları kullanma hakkını vermez. Hizmetlerimizde veya Hizmetlerimizle birlikte görüntülenen hiçbir yasal uyarıyı kaldırmayın, üzerini kapatmayın ve değiştirmeyin. Kartonah sisteminde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Hizmetlerimizi kullanmanızla bağlantılı olarak Kartonah size hizmet duyuruları, yönetim amaçlı iletiler ve diğer bilgileri gönderebilir. Bu iletişimlerden bazılarını devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz.

Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, Kartonah’dan kaynaklanabilecek uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Kartonah hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye'lerin iletişiminde, Hizmet'in sağlanmasında, Yazılım'ın çalışmasında ve/veya İçerik'te oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kartonah yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

Kartonah, gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

Kullanıcı/Üye, Kartonah tarafından sunulan Hizmet'in kullanımı sırasında gerçek veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve/veya bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve/veya hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve Kartonah’in tamamen sorumsuz olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; üçüncü şahısların her türlü tazminat taleplerinde Kartonah’in herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması halinde de Kartonah’in katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı Kartonah’in söz konusu zarar ve masrafın karşılanmasına ilişkin Üye’ye göndereceği yazılı talepten sonra ivedilikle karşılayacağını Üye gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kartonah, dilediği zaman sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Kartonah'in gizlilik politikaları, Hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımızı ve gizliliğinizi nasıl koruduğumuzu açıklar. Hizmetlerimizi kullanarak, Kartonah'ın bu verileri gizlilik politikasına uygun şekilde kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Kartonah, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Avrupa Yakası) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklardaKartonah defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve e-posta kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

FESİH

Kullanıcı/ Üye hesabının kapatılmasını info@kartonah.com mail adresine fesih bildirgesini göndererek gerçekleştirilebilir. Fesih zamanı kullanıcı hesabının Kartonah tarafından de-aktive edilme anı olarak kabul edilecektir.